Tuotamme palveluita ja ohjelmistoratkaisuja
seuraaville alueille: 

Sosiaali- ja terveydenhuolto | Teollisuus |  Lomituspalvelu

 

Tarjoamme: 

Tuotekehitystä  |  Konsultointia ja alihankintaa

Palveluiden tuotteistusta, ylläpitoa ja tukea

Hankepartneruutta (TEKES, STM, ELY-KESKUS)

Konsultoimalla asiakkaitamme tuomme heidän liiketoimintaansa lisäarvoa, tuottavuutta ja menestystä. Ymmärrämme asiakkaidemme prosessit. Vahvuuksiamme ovat innovaatiokyky, tuotteistaminen sekä oikean palvelun löytäminen oikealle kohderyhmälle.

 

Sosiaali- ja terveyspalvelut

 

Palvelumme ovat olleet käytössä vuodesta 2003 lähtien muun muassa perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa, päiväkirurgisten leikkausaikojen tukena sekä suun terveydenhuollon ajanvarauksessa.

 

Olemme näyttäneet suuntaa edelläkävijänä jo yli 10 vuoden ajan ja osoittaneet, kuinka sähköisten ja innovatiivisten palveluiden avulla voidaan luoda menestystarinoita kuuntelemalla asiakkaita ja tuntemalla heidän palveluprosessinsa. 

 

Palkittua osaamista!

  • Teollisuus, OilonCare-järjestelmä, takuu-, tuote- ja määräaikaishuoltojen sekä asiakasrekisterin hallinta

Päijät-Hämeen INNOSUOMI 2010 -palkinto

  • Päiväkirurgian sähköinen ennakkotiedustelu – ja peruutusaikapalvelu:

HUS Hyvinkää, Leiko – paras tuotekehitysprojekti vuonna 2008

  • Lahden Suun terveydenhuollon ajanvarauspalvelu on palkittu seuraavasti:

Presidentin Laatuinnovaatio -palkinto 2007

Nuorkauppakamarin Tuottava Idea -palkinto 2005

Mobile Monday Peer Award -palkinto 2005

Pääministerin parhaat käytännöt -palkinto 2004

  • HOIVARI hanke oli HUS paras ICT-hanke vuonna 2008. Palvelut ovat edelleen laajasti käytössä Suomessa.

ITEGRAATIOT RAJAPINNAN AVULLA ERI JÄRJESTELMIIN

DIGITAALISET HOIVARI RATKAISUMME OVAT:

 

• Erikoissairaanhoidon päiväkirurgia, poliklinikka ja toimenpide- ja leikkausaikojen organisointi.

• Perusterveydenhuolto, mm. suun terveydenhuollon ajanvaraus. 

• Sosiaalihuolto, ajanvarauspalvelu sosiaalitoimen ammattilaisen käyttöön.

• Lisäarvopalvelut: tekstiviestimuistutuspalvelu ja digitaaliset lomakkeet

• Lisäominaisuus: rajapinta maakunta- ja sote-alueiden alueellisiin ajanvarausjärjestelmiin

 

Päiväkirurgian asiakascase:

HOIVARI tukee päiväkirurgisen leikkaushoidon ajanvarauksen ajanantoa ja peruuntuneiden aikojen uudelleen organisointia. Palvelulla vältetään peruutusaikojen suuresta määrästä johtuvat huomattavat ongelmat.

Peruutusten tuoma haaste

Leikkaus- ja toimenpideaikoja peruuntuu paljon, ja jopa noin 25–36 prosenttia varatuista ajoista joudutaan muuttamaan. Aikoja saattaa jäädä kokonaan käyttämättä, jolloin ennalta sovittu kapasiteetti jää käyttämättä. Viime hetkellä tehdyt muutokset ja peruutukset aiheuttavat haittaa ja tulonmenetyksiä.

Ratkaisumme:

Ratkaisuksi ongelmaan kehitettiin ohjelmistoratkaisu HOIVARI, jota päiväkirurgian leikkausaikoja organisoiva hoidonvarauksen yksikkö voi käyttää toimenpideaikojen tehokkaaseen hallintaan.

Palvelu ehdottaa potilaille sähköisellä mallilla aikoja. Palvelu hakee potilastiedot järjestelmästä rajapinta integraation avulla.

HOIVARI tuo hoitoalan ammattilaisen työpöydälle reaaliaikaisen näkymän eri toimenpiteiden ajanvaraustilanteesta sekä viestiliikenteestä potilaiden kanssa.

Palvelu ehdottaa potilaille leikkausajankohtia sähköisellä mallilla automatikkaan perustuen. Se tiedustelee ennakkoon potilaalta tietyn ajan sopivuutta ja voi löytää jonosta lyhyelläkin varoitusajalla peruuttaneen tilalle toisen potilaan, jolloin varattu aika ei mene hukkaan.

Hoivari tuntee leikkaushoidon prosessit ja tukee saumattomasti vaativaa ajanvaraustyötä. Se on integroitavissa eri järjestelmiin ja kansalliseen palveluväylään. Hoivarin uusi versio toimii maakuntatasoisesti ajanvarauksen tukena sekä sosiaalipalveluissa että terveydenhuollossa eri työprosessit huomioiden.

Hyödyt:

Sähköinen ajanvaraus tuo huomattavia kustannussäästöjä ja lisää terveydenhuoltohenkilöstön työn tuottavuutta. Se vapauttaa lääkäreiden ja hoidonvarausyksikössä työskentelevien erikoissairaanhoitajien työaikaa, sillä palvelun ansiosta heidän ei tarvitse tavoitella potilaita puhelimitse. Jokainen puhelinsoitto aiheuttaa työhön häiritsevän keskeytyksen.

Hoivarin suurin vahvuus on siinä, että se on kehitetty pitämällä kehittämisessä eri ammattiryhmät ja ohjelmiston kehittäjät yhdessä mukana.  Kehitystyössä on panostettu  käytettävyyteen. Se on toteutettu web-pohjalle, joten sen laajennettavuus uusiin toimipisteisiin on erittäin helppoa ja se voidaan helposti integroida eri järjestelmiin. Kehittyviä nettiteknologioita ja mobiilisovelluksia on myös helppo ottaa käyttöön käytettävyyden parantamiseksi.